Ptahhotep, M.Ö 25. ve 24. yüzyıllar arasında Beşinci mısır hanedanlığı döneminde vezirdi.

Hayatı değiştir

Ptahhotep, Firavun Djedkare Isesi döneminde valilik ve vezirlik yaptı. Gençleri doğru davranışlara yönlendirme amacıyla Ptahhotep'in özdeyişlerini(Maxims of Pthahhotep) yazmasıyla bilinir.

Akhethetep adında yine vezir olan bir oğlu vardı.

Ptahhotep'in Özdeyişleri değiştir

Uzun zaman boyunca bunun tarihteki ilk kitap olduğu düşünüldü. Vezir olarak, Tanrıça Maat'dan gelen Mısır bilgeliği ve edebiyatından türetilmiş çok sayıda konu hakkında yazılar yazdı. Maat kozmik düzeni ve sosyal harmoniyi temsil ederdi. Ptahhotep’in özdeyişleri de bu "sosyal düzeni" korumak umuduyla halkına tavsiyeler olarak yazılmıştı.