Prosopography of the Later Roman Empire

kitap

Prosopography of the Later Roman Empire (genellikle PLRE olarak kısaltılır) Gallienus'un tek başına hüklümdarlığının başlangıcı olan MS 260'tan genellikle Geç Antik Çağ'ın sonunu işaretleyen Herakleios'un ölüm tarihinin 641'e kadar Roma İmparatorluğu'nda yaşadığı ya da yaşadığı iddia edilen kişilerin çoğunu toplu olarak tanımlayan üç ciltlik set. Alıntılan kaynaklar arasında tarihler, edebi metinler, yazılar ve çeşitli yazılı kaynaklar bulunur. Yalnızca şüpheli kaynaklardan (örneğin, Historia Augusta) bilinen ve isimleri bilinmeyen tanımlanabilir kişiler güvenilirliği belirten işaretler ile yer alır.

Çok miktarda yazar ve katkıda bulunan kişi ile oluşturulan ciltler, Cambridge University Press tarafından basılmıştır. Arnold Hugh Martin Jones, John Robert Martindale ve John Morris baş editörlerdir.

  • Cilt 1, 2 Mart 1971 yayınlanmıştır, 1.176 sayfadır ve 260 ile 395 arasını kapsar.
  • Cilt 2, 9 Ekim 1980 yayınlanmıştır, 1.355 sayfadır ve 395 ile 527 arasını kapsar.
  • Cilt 3, 15 Ekim 1992 yayınlanmıştır, kendisi iki cilt olarak toplam 1.626 sayfadır ve 527 ile 641 arasını kapsar.

Çalışma, 1950 tarihli Journal of Roman Studies'de amacı "Geç Prosopographia Imperii Romani imparatorluğunun, Principatus'u için yaptığı çalışmaya materyaller sağlamak. Maddelerin resmi makamları elinde tutan ya da aileleriyle birlikte unvan sahibi olan kişiler ve bu kategorilere girmedikleri sürece, din adamları içermeyecek” şekilde British Academy'nin bir projesi olarak ilan edildi.[1]

Prosopography of the Byzantine World projesinin amacı, içeriği 1265 yılına genişletmektir.

See also değiştir

Kaynakça değiştir