Prizren İttifakı

(Prizren Ligi sayfasından yönlendirildi)

Prizren Ligi (ArnavutçaBesëlidhja e Prizrenit) veya resmî adıyla Arnavut Ulusunun Haklarını Savunma Birliği (ArnavutçaLidhja për mbrojtjen e të drejtave te kombit Shqiptar), Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın sonlarında faaliyet gösteren bir Arnavut siyasi örgütüydü. Örgüt, 10 Haziran 1878'de Prizren kasabasında resmi olarak kuruldu ve 1881'de yılında feshedildi.

Dört vilayetten kurulması Arnavutluk Vilayeti

Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları, Arnavutların diğer devletlere de yerleştiği alanları kapsamaktaydı. Babıali'nin %70'i Müslüman ve büyük ölçüde sadık bir bölgenin çıkarlarını koruyamaması, Arnavut liderleri kendi savunmalarını örgütlemelerinin yanı sıra aynı zamanda, Sırbistan ve diğer Tuna Prensliklerinin bağımsızlıklarından önce sahip oldukları gibi özerk bir yönetim kurulmasını da düşünmeye zorladı.[1]

Lig, 47 Osmanlı beyinin toplantısında kuruldu ve başlangıç pozisyonu Kararname olarak bilinen belgede sunuldu. Bu belgeyle Arnavut liderler, Babıali'yi destekleyerek Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki toprak bütünlüğünü koruma ve sürdürme ve "Arnavutluk topraklarının bütünlüğünü savunmak için silahlı mücadele" niyetlerini vurguladılar. Her ne kadar Fraşirili Abdül Bey'in etkisi altında reformlar, okullar, özerklik veya Arnavut nüfusunun bir vilayet içinde birliği hakkında hiçbir şey söylemese de, bu başlangıç pozisyonu kökten değişti ve Arnavutların özerkliği ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı açık savaş talepleriyle sonuçlandı.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Jelavich, Barbara (1999). History of the Balkans: Eighteenth and nineteenth centuries. Cambridge University: Cambridge University Press. s. 361. ISBN 978-0-521-25249-2. 

Dış bağlantılar değiştir