Priskos

Priskos ya da Latince yazım şekliyle Priscus, MS 5. yüzyılda yaşamış Romalı diplomat, Bizanslı tarihçi ve retorik ustasıdır.

Priskos (sol), Attila sarayında Roma elçi heyeti ile ΙΣΤΟΡΙΑ (ressamın yanlış yazdığı tarih, ΙΣΤΩΡΙΑ) tutuyor. (Mór Than'ın Attila'nın ziyafeti eserinden detay.)

BiyografiDeğiştir

Priskos'un 410-420 yılları arasında, Tekirdağ'ın batısındaki Barbaros mahallesine denk düşen Panium'da doğduğu bilinmektedir[1]. Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius zamanında diplomat olan Maximinus ile birlikte Atilla'ya karşı yürütülen diplomatik görevde rol almıştır. Hun devletinde diplomatik görevle seyahat ederken 8 yıl önce Hunlara esir düşmüş, Hun kültürüne göre giyinen Yunan bir tüccarla karşılaşmıştır. Tüccar özgür bırakılmasına rağmen Hunlar arasında kalmayı seçtiğini söylemiştir. Priskos, Bizans ve Barbar kavimler arasındaki yaşam kalitesi ve adalet farkını bu örnekle söylemiştir. Roma'da bulunduktan bir süre sonra Mısır'a gitmiştir. 472 yılında öldüğü düşünülmektedir.

EserleriDeğiştir

Priskos 8 ciltlik Bizans tarihi kitabının da yazarıdır. Kitap, Atilla'dan Zeno (imparator)'a kadar olan tarihi kapsamaktadır. Priskos'un anlatımı çağdaşı olan diğer tarihçi ve elçilerin yazdıklarına kıyasla daha tarafsızdır ve Atilla dönemi hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Hakkındaki eserlerDeğiştir

  • Grek Seyyahı Priskos'a Göre Avrupa Hunları, Yazar: Ali Ahmetbeyoğlu Barkod: 9789754980967

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Priscus (Eylül 2020). Kaçar, Turhan (Ed.). Fragmenta et Excerpta - Attila ve Bizans Tarihi (1. Baskı bas.). İstanbul: Alfa. s. 13. ISBN 9786254491153.