Pressburg Barışı

(Pressburg Antlaşması sayfasından yönlendirildi)

Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması, Pressburg'da (günümüzde Bratislava, Slovakya) imzalanan dört barış antlaşması için kullanılan isim.

BirinciDeğiştir

İlk Pressburg Barışı 2 Temmuz 1271'de Bohemya Kralı II. Ottokar ile Macar Kralı V. István arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Macaristan günümüz Avusturya ve Slovakya topraklarından feragat etmiş, Bohemya da Macaristan'da fethettiği toprakları bıraktı.

İkinciDeğiştir

İkinci Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması, 7 Kasım 1491'de İmparator I. Maximilian ile Bohemya ve Macaristan Kralı II. Vladislaus arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Vladislaus Aşağı Avusturya üzerindeki iddialarından vazgeçti.

ÜçüncüDeğiştir

Üçüncü Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması, 30 Aralık 1626'da Transilvanya'da Habsburg Monarşisi'ne karşı başlatılan bir isyanın lideri Gabriel Bethlen ile II. Ferdinand arasında imzalandı. Bu antlaşma ile isyan sona erdi, Bethlen imparator aleyhine savaşmayacağı ve Osmanlı Türkleri ile müttefik olmayacağı konusunda anlaşmaya vardı.

DördüncüDeğiştir

Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması; AlmancaPreßburger Frieden; FransızcaTraité de Presbourg) 26 Aralık 1805'te Fransa ile Avusturya arasında Ulm ve Austerlitz Muharebeleri'nde Avusturya'nın aldığı yenilgilerin sonucu olarak imzalandı.