Piresbiteros

(Presbiter sayfasından yönlendirildi)

Piresbiteros (Yunanca: πρεσβὺτερoς, Latince: Presbyterus „en yaşlı olan“) Eski kilisede yaş ve tecrübesi dolayısıyla saygı duyulan bir kilise üyesi. Bu kilise üyeleri zamanla kilisede yapılan toplu ibadetlerde bir öncelik sahibi olmaya başlamışlardır. Özellikle 4. yy'dan sonra önemleri katlanarak artmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Hristiyan Terimler Sözlüğü. Xavier Jacob. Ohan Matbaacılık Ltd. şti. 2004. s. 447.