Pranik şifa

Pranik şifa, Büyük Usta Choa Kok Sui'nin özellikle uzakdoğu coğrafyasında yaygın ve kadim olarak kullanılan çok sayıdaki şifa uygulamasının ustaları ve uzmanları ile yaptığı uzun çalışmalar sonucunda oluşturduğu tamamlayıcı bir şifa uygulamasıdır.

Uygulama temelde, varlıkların fiziksel yapılarının yanında Prana adı verilen bir tür enerji ile beslenen bir yapıları daha olduğu gerçeğinden yola çıkmaktadır. İnsanlardaki bu yapıya biyoplazmik beden, enerji beden veya aura adı verilmiştir. Enerji beden insanın biyolojik, psikolojik, ruhsal ve düşünsel durumundan etkilendiği gibi dış faktörler ile de etkileşim halindedir. Enerji bedendeki prana akışını sağlayan organlara da Çakra adı verilmektedir ve 11 ana çakra ile pek çok minör çakra olduğu kabul edilmektedir. Biyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların da aura ve çakralarda oluşan kirli enerjiden kaynaklandığı kabul edilmiştir.

Pranik şifa uygulamasının temeli bu kirli enerjinin güvenli bir şekilde temizlenmesi ve yerine temiz enerjinin aktarılması işlemidir, uygulamada fiziksel temas yoktur ve enerjinin kaynağının tek olan yaratıcı ilahi varlık olduğu kabul edilmektedir, şifa uygulayanlar aracı olarak görülür.[1]

Organizasyon ve EğitimlerDüzenle

Büyük Usta Choa Kok Sui Pranik şifayı herkesin kolaylıkla öğrenip uygulayabileceği güvenli ve sonuçları denenmiş teknikler olarak sunmuş ve isteyen herkese öğretilmesi için ustalar yetiştirmiştir. Ancak pranik şifa hala geliştirilmeye ve araştırılmaya devam edilen bir konudur. Eğitim ve araştırma faaliyetleri Dünya Pranik Şifa Vakfı ve İçsel Çalışmalar Enstitüsü tarafından yönetilmektedir, pranik şifa eğitimleri sadece vakıf tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilebilmektedir.[2]

Eğitimlerin temeli Büyük Usta Choa Kok Sui'nin yazdığı kılavuz kitapların nasıl kullanılacağına yönelik uygulamalı çalışmalardır, bu nedenle Dünya genelinde yapılan eğitimlerin içeriği aynıdır ve katılımcılara vakıf tarafından uluslararası geçerli katılım sertifikaları verilir. Şifa eğitimleri şunlardır;[3]

  • Temel Pranik Şifa
  • İleri Pranik Şifa
  • Pranik Psikoterapi
  • Kristallerle Pranik Şifa
  • Psişik Kendini Koruma

Türkiye'deki eğitmenler için www.praniksifacilar.com ve eğitimler için facebook sayfalarından bilgi alınabilir.

Arhatik YogaDüzenle

Büyük Usta Choa Kok Sui kadim dönemlerden bugüne sadece elit bir çevre tarafından bilinen, çoğu zaman da gizli tutulmuş olan bilgileri uzun yıllar ustalarından araştırmış ve güvenli tekniklerle herkesin faydalanabileceği bir arınma, temizlenme okulu olarak Arhatik Yoga adıyla sunmuştur. Tıpkı pranik şifa eğitimleri gibi arhatik yoga eğitimleri de vakıf tarafından sadece yetkili eğitmenler aracılığı ile aktarılmaktadır.

Gerçekte Büyük Usta Choa Kok Sui pranik şifayı insanları arhatik yogaya hazırlamak amacıyla öğretmiştir, arhatik yoga için enerji bedenin temizlenmiş olması gerekmektedir. İnanışa göre hırsızlık, yalan söyleme, zarar verme, kötü düşünceler, gurur, öfke, cinsel aşırılıklar gibi pek çok ahlaki çöküntü enerji bedeni kirletmektedir, enerji bedeni kirli kişiler şifa uygulayamayacağı gibi çeşitli psikolojik ve biyolojik rahatsızlıklara yakalanırlar. Bu nedenle arhatik yoga okulu hem sosyal alandaki iyi erdemler ve davranışlar üzerine hem de çeşitli ruhsal çalışmalar üzerine odaklanmış bir yol izler.

KaynakçaDüzenle