Potočari

Bosna-Hersek'te köy

Potočari, Bosna-Hersek'in güneyinde, Sırp Cumhuriyeti'nde Srebrenitsa'nın 6 km kuzey batısında bulunan bir köydür. Köy, Drina'nın vâdîsindeki Donji Potočari ve daha Batı'daki Gornji Potočari bölümlerinden oluşur. 1991 verilerine göre şehrin nüfusu 4.338'di ve bu nüfusun % 93'ünü Boşnaklar, geri kalan kısmını çoğunluğu Sırp olan yedi millî azınlık oluştururdu. Ayrıca Srebrenitsa Soykırım Anıtı da buradadır.

Potočari'den bir görünüm

Savaş yılları değiştir

Bosna Savaşı'nda bu köy Srebrenica enklavı içindeydi. Burada terk edilmiş oto aküsü firmasının arazisi üzerinde Hollandalı BM taburu „Dutchbat“ bulunmaktaydı. Diğer beldelerde olduğu gibi bu enklavda da nüfus, cıvardan gelen mültecîleri kabul ettiğinden artmaktaydı. Temmuz 1995'te burada ve cıvardaki başka suç mahallerinde Srebrenitsa katliamını işlediler.

Savaş sonrası değiştir

Srebrenitsa Soykırımı'nın ana anıtı ve mezarlığı Potočari'dedir. Anıtın inşâsı için en büyük bağışı ABD Hükûmeti yapmıştır. 2003'te eski ABD cumhurbaşkanlarından Bill Clinton tarafından törenle açıldı.

Dış bağlantılar değiştir