Postminimalizm

(Post-Minimalizm sayfasından yönlendirildi)

Postminimalizm, minimalizmden etkilenmiş veya minimalizmden yola çıkmış çeşitli sanat alanları için kullanılan bir terimdir. Bu ifade genelde görsel sanatlar ve müzikte kullanılsa da minimalizmi kritik bir referans noktası olarak alan her alan için kullanılabilir.

Görsel SanatlarDeğiştir

Görsel sanatlarda postminimalizm, minimalizmi estetik veya kavramsal bir çıkış noktası olarak referans alan sanatçıların tarzı için kullanılır. Bu terim belirli bir akımı değil, sanatsal bir eğilimi tanımlar.

Postminimalist sanat eserleri birçok zaman kavramsal sanat ile ilişkilendirilebilir veya karıştırılabilir. Minimalist eserlerin aksine, postminimalist eserler aynı zamanda kavramsal olarak da tanımlanabilirler. Postminimalist sanatçıların birçoğu gündelik nesnelerin veya işlevlerin yaptıkları göndermeleri, kendilerinden önce gelen minimalistlerinkine benzer ciddi bir biçimcilikle değiştirirler. Ancak çok çeşitli sanatçı bu tanımlamaya girdiği için hepsi arasında bağlantı kurmak olası değildir.

MüzikDeğiştir

Müzikteki kullanımına göre postminimalizm, minimal müzik etkisinde anlamında kullanılır. Yazar Kyle Gann, bu terimi daha kısıtlı bir anlamda, 1980'ler ve 1990'larda yaygın olan belli özelliklere sahip bir müzik türü için kullanmıştır. Bu özellikler:

  1. Genelde bir çalışma veya hareket içerisinde süren sabit vuruş.
  2. Etki olarak tona uygun olup geleneksel işlevsel tonaliteden kaçınan diyatonik nota dili.
  3. Güçlü iniş ve çıkışlar veya duygusallıktan yoksun, düz dinamikler; minimalizmin aksine belirgin veya doğrusal biçimden kaçınma.

Ayrıca bakınızDeğiştir