Porus (Yunan mitolojisi)

Yunan mitolojisinde, Porus (veya Poros)(Yunanca Πόρος) "menfaat"in tecessümüdür (cismanileşmesi). Tanrıların yaptıkları bir şölende Penia (fakirliği tecessümü) ile evlenmiştir. Birçok kaynağa göre Metis'in oğludur. Bazı kaynaklarda Eros'un, Penia ile Porus'un çocuğu olduğu söylenir.