Popülasyon dinamiği

Popülasyon dinamiği, Biyolojinin, popülasyonların nüfus ve yaş kompozisyonlarındaki kısa ve uzun dönemli değişimleri ve bu değişimleri etkileyen biyolojik ve çevresel süreçleri inceleyen dalıdır. Popülasyon dinamiği, popülasyonların doğum ve ölüm oranlarından, popülasyona ve popülasyondan dışarıya göçlerle ortaya çıkan etkilerle uğraşır ve yaşlanan popülasyonlar ve popülasyondaki birey sayısının azalması gibi konularda çalışır.

Ayrıca bakınızDüzenle