Popülasyon dinamiği

Popülasyon dinamiği, Biyolojinin, popülasyonların nüfus ve yaş kompozisyonlarındaki kısa ve uzun dönemli değişimleri ve bu değişimleri etkileyen biyolojik ve çevresel süreçleri inceleyen dalıdır. Popülasyon dinamiği, popülasyonların doğum ve ölüm oranlarından, popülasyona ve popülasyondan dışarıya göçlerle ortaya çıkan etkilerle uğraşır ve yaşlanan popülasyonlar ve popülasyondaki birey sayısının azalması gibi konularda çalışır.

LME'ye (Large Marine Ecosystem) göre yerli ve istilacı denizanası türlerinin popülasyon eğilimlerinin haritası. Kırmızı artış (yüksek kesinlik), turuncu artış (düşük kesinlik), yeşil sabit/değişken, mavi azalma, gri veri yok. Daireler, Güven Endeksini yansıtan göreli boyutlara sahip ayrı vakayinameleri temsil eder. Bazıları çakışmayı önlemek için kaydırıldığı için daire konumları yaklaşıktır; Antarktika LME dairesi, kutup çevresi gözlemlerini özetler.

Ayrıca bakınız değiştir