Pons (Trablus kontu)

Pons (d. 1098 – 25 Mart 1137) 1112 - 1137 arası dönemde Trablus kontu. babası Bertrand öldüğünde yaşı çok küçüktü. Bizans elçisi huzurunda Bizans imparatoru Aleksios Komnenos'a sadakat yemini etti. Danışmanları onu hem eğitim alması için hem de iki Haçlı devleti arasındaki düşmanlığa son vermek için Antakya prensi Tancred'in yanına gönderdiler. Tancred dört önemli kaleyi Pons'a hibe etti. Trablus toprakları Kudüs Krallığının fieflerini miras almıştı Tancred'in hibesiyle Trablus Kontluğu daha da güçlendi.

Pons
Pons'un mührü
Trablus Kontluğu
Hüküm süresi1112 – 1137
Önce gelenBertrand
Sonra gelenII. Raymond (Trablus kontu)
Doğum1098
ÖlümMart 1137
Eş(ler)iFransalı Cecile
Çocuk(lar)ıII. Raymond (Trablus kontu)
Philip
Agnes
BabasıBertrand
DiniKatolik

Pons, Tancred'in halefi Roger de Salerno ile yakın ilişki kurdu ve birlikte Müslüman hükümdarlarla savaştılar. 1122 başlarında II. Baudouin'e itaat etmeyi reddetti fakat vassalların aracılığıyla iki hükümdar arasında uzlaşma sağlandı. 1124 Sur Kuşatmasında Pons Haçlı ordusunun rütbeli komutanlarından biriydi. Antakya'nın zengin dul prensesi Kudüslü Alice'i kayınbiraderi Kudüs Kralı Fulk'a karşı destekledi. Fakat Alice başarısız oldu, Fulk Antakya'yı ele geçirdi. Bir yıl sonra bu kez Fulk ile beraber Antakya'yı Musul Atabeği İmadeddin Zengi'ye karşı savundular.

Şam'ın Memlük komutanı Bazvac Mart 1137'de Trablusşam'ı işgal etti. Bazvac Pons'u bozguna uğrattı Pons dağlara doğru kaçarken yerli Hristiyanlarca yakalanıp Bazvac'a teslim edildi. Bazvac da onu infaz etti.