Polizom hücrede ribozomlar ile mRNA nın bir araya gelerek oluşturduğu topluluklardır. Hücrede mRNA nın boyut olarak rRNA lardan daha büyük olması nedeniyle hücre sitoplazmasında bir mRNA molekülüne birkaç ribozom bağlanabilir. Polizom, ribozomların sayısına göre değişebilmektedir. Polizomun olduğu yerde protein sentezi yapılıyorsa, o bölgede yoğun protein üretimi olmaktadır. Genellikle sitoplazmada veya granüllü endoplazmik retikuluma yakın bölgede bulunur.

Sentezlenen proteinlerin peptit bağı sayısı aynıdır. Aynı sayıda su açığa çıkar.

Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde tek bir mRNA üzerinden aynı polipeptitin sentezlenmesi polizomlar aracılığı ile olur. Polizol oluşmasının amacı aynı proteinden daha kısa sürede üretmektir.