Podyum

Üzerinde taşıdığı unsura altlık görevi yapan platform

Podyum (Latince: podium) özellikle antik mimarlıkta zeminden yükselerek üzerinde taşıdığı unsura altlık görevi yapan bir platformdur. Sütunların altındaki altlıklar da bazen podyum olarak adlandırılabildikleri gibi, amfitiyatrolarda arenayı çepeçevre saran platform da podyum olarak adlandırılmaktadır.

Ayrıca mermerden yapılmış heykelleri taşıyan altlıklara da akropodyum adı verilmektedir.

Bazı podyumlu tapınaklarDeğiştir