Plebisitçi demokrasi

Plebisitçi demokrasi bir doğrudan demokrasi türüdür. Yöneten ile yönetilenler arasındaki ilişki plebisitler veya referandumlar ile gerçekleşir. Bu yöntem, kamunun siyasi meselelerde görüşlerini doğrudan ifade etmesini mümkün kılar.

Ancak, bu demokrasi türü sıklıkla eleştirilir; çünkü eleştirenlere göre demagojiye (kitleleri hitabetle manipüle eden, onların önyargılarına ve ihtiraslarına seslenen siyasi liderler tarafından yönetim) imkân veren bir yönü vardır..