Planck basıncı

Planck basıncı (pP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde basınç birimidir.

Planck basıncı şöyle ifade edilir:

4,63309 × 10113 Pa (Denklem I)

Burada:

; Planck kuvveti
; Planck sıcaklığı
, bir vakumdaki ışık hızı
, indirgenmiş Planck sabiti
, yerçekimi sabiti
, Planck uzunluğu

TüretimiDüzenle

Öncelikle sırasıyla Plank kuvveti ve Planck uzunluğunun ifadelerini yazalır:

 

(Denklem I)'e göre Planck basıncı, Planck kuvveti bölü Planck uzunluğunun karesidir. Bu durumda denklem şöyle olur:

  (Denklem II)

Burada bir parantez açıp (Denklem II)'deki mP/tP ifadesini türetelim:

 
 . Bu ifadeyi (Denklem II)'de yerine koyarsak:
 . Burada (Denklem I)'i elde ettiğimize dikkat edin.

Ayrıca bakınızDüzenle