Pazar (ekonomi)

ekonomide taraflar arası alışverişi mümkün kılan sistemler ya da tesisler
(Piyasa sayfasından yönlendirildi)

Pazar ya da piyasa, ekonomide her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı veya takas yoluyla el değiştirdiği yer olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, semt pazarları, borsalar, fuar, sergi ve panayırlar, farklı ülkeler ile kişi veya kuruluşlar arasındaki değiş-tokuş faaliyetine konu olan alanlar pazarı oluşturur. Satıcıların serbest bir şekilde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği, değişim fiyatının oluştuğu yer veya koşullar dizisi, şeklinde tanımlanmaktadır.

Singapur'daki bir pazar.

Pazar bir diğer adı piyasa, alıcı (talep) ve satıcının (arz) buluştuğu, mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu ortamdır.

Pazar, bir ekonomide mal ve hizmetlerin alıcılarla satıcılar arasındaki değişiminin yapıldığı yerdir. Bu işlemler genellikle para veya diğer takas araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Pazarlar, ekonomik faaliyetlerin büyük bir kısmını oluşturur ve dünya genelinde çeşitli türleri bulunmaktadır.

Pazarlarda, tedarikçiler ürünlerini müşterilere sunarlar ve müşteriler de ihtiyaçlarına göre bu ürünleri satın alırlar. Pazarlar genellikle yerel ekonomilerin önemli bir bileşenidir ve yerel üreticilerin ve işletmelerin ticaret yapmasına olanak sağlar.

Pazarlar, açık hava veya kapalı mekanlarda olabilir ve birçok farklı şekilde düzenlenebilirler. Bazı pazarlar, belirli ürünlerin satıldığı özel pazarlar olabilir. Örneğin, gıda pazarları, çiçek pazarları veya el sanatları pazarları gibi. Diğer pazarlar ise, genel mal ve hizmetlerin satıldığı birçok farklı stantın bulunduğu büyük bir alan olabilir. Pazarların bir başka çeşidi ise internet platformu üzerinde olan pazardır. Alıcılar (talep) belirli ürünleri bu platform üzerinden satın alırlar. Bu ürünler somut birer ürün olabilir veya hisse senetleri gibi soyut ürünlerde olabilirler.

Pazarların ekonomik birçok faydası vardır. Birincisi, pazarlar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için geniş bir ürün yelpazesi sunar. Bu, tüketicilerin daha fazla seçeneğe sahip olmalarını ve daha iyi fiyatlar alabilmelerini sağlar. İkinci olarak, pazarlar, yerel üreticilerin ürünlerini satarak gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Bu da yerel ekonomiye katkıda bulunur.

Ülkeler arasındaki uluslararası ticaret de pazarlar yoluyla gerçekleştirilir. Uluslararası pazarlar, dünya çapındaki üreticilerin ve alıcıların bir araya gelmesine olanak sağlar. Bu, dünya genelinde ekonomik büyüme ve refahın artmasına yardımcı olur.

Pazarlar, ticari etkinliklerin yasal ve düzenleyici çerçevelerini belirleyen yasal düzenlemeler ile denetlenir. Pazarlarda işlem yapan satıcıların vergi yükümlülükleri de bulunur ve bu vergiler genellikle pazar yönetimi tarafından toplanır.

Sonuç olarak, pazarlar bir ekonomide mal ve hizmetlerin alıcılarla satıcılar arasındaki değişiminin yapıldığı yerlerdir. Pazarlar, yerel ve uluslararası ekonomik faaliyetlerin önemli bir parçasını oluşturur ve yerel üreticilerin ve işletmelerin ticaret yapmasına olanak sağlar.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Yaşar, M., & Gerede, E. (2018). Türkiye havayolu iç hat şehir çiftlerindeki pazar yapılarının piyasa yoğunlaşması ölçütleri ile belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 171-197.