Philostratus

Philostratus ya da Filostratus, Roma imparatorluğu döneminde yaşamış olan dört Yunan filozofun adıdır:

  1. (150-200 civarı) "Philostratus I": Pek tanınmayan bir yazar, Muhtemelen Philostratus II tarafından yazılmış olan Nero adlı bir diyaloğuyla tanınır.
  2. (170-247 civarı) "Philostratus II": Philostratus I'in oğlu. "Atinalı Philostratus" ya da "Lucius Flavius Philostratus" olarak da tanınır.
  3. (190 civarında doğdu) "Philostratus III": Muhtemelen Philostratus II'nin yeğeni. "Limnili Philostratus" ya da "Yaşlı Philostratus" olarak da bilinir.
  4. (220 civarında doğdu) "Philostratus IV": Muhtemelen Philostratus III'ün torunu. "Limnili Philostratus" ya da "Genç Philostratus" olarak da bilinir.

Philostratus IIDeğiştir

Tüm Philostratus'lar arasında "Atinalı" olarak bilinen en ünlüsüdür. Kariyeri hakkında çok az şey bilinir. Ayrıca ismi de tartışmalıdır. Filozofların Hayatı adlı eserde, başka kaynak olarak sadece Tzetzes tarafından bahsedilen, ön adının Flavius olduğu bilgisi vardır. Eunapius ve Synesius onu Limnili olarak çağırırken; Photius bir Tyreli olduğunu söyler; mektuplarına göre ise bir Atinalıdır. Belki de Limni'de doğmuş, Atina'da okumuş ve ders vermiş ve sonradan Atheniensis olarak çağırılacağı Roma kentine yerleşmiştir.

Bir ihtimale göre 172 yılında doğmuştur ve Suda'ya göre İmparator Arap Philip'in (244 - 249) saltanatı sırasında yaşamıştır. Ölüm yerinin Tyre olması muhtemeldir ve 250 yılı civarında ölmüştür.

Aşağıda bulunan dört kitabın yazarının Philostratus II olduğu yönünde güçlü bir uzlaşma vardır:

  • (MS 217 ve 238) Tyanalı Apollonius'un Hayatı, İmparator Septimius Severus'un karısı ve İmparator Caracalla'nın annesi Julia Domna için yazılmıştır ancak İmparatoriçenin ölümünden sonbra tamamlanabilmiştir.
  • (231-237) Filozofların hayatı. Eser, Konsül Antonius Gordianus'a belki de 238 yılında öldürlenlerden biri olan Gordianlar'a ithaf edilmiştir. Eser iki bölümden oluşur: birinci bölüm Gorgias gibi antik filozoflarla, ikinci bölüm ise Herodes Atticus gibi sonraki dönem filozoflarıyla ilgilidir.
  • (220 sonrası) Gymnasticus. Gymnasticus Olimpiyat oyunlarında meydana gelen ilginç olaylar ve atlerlerle ilgili bilgiyi içerir.
  • (?) Epistolae ya da Aşk Mektupları.

KaynakçaDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir