Philippe de Mézières

Philippe de Mézières askerlikle başladığı meslek hayatına şövalye, şansölye, kral danışmanı, öğretmen, arabulucu, yazar ve Haçlı seferleri konusunda bir ideolog olarak devam etmiştir. Hizmetinde olduğu Macar Kralı Karoly Robert’in (Charles of Hungary) oğlu Calabria Dükü Andrew’in öldürülmesinden sonra 1346’da Aydınoğulları’na karşı düzenlenen, İzmir (Smyrna) Haçlı Seferi’ne katılmış ve bu saldırıda aldığı görevden dolayı şövalye nişanı almıştır. Bir yıl sonra Kudüs’e hac yapmak için geçmiştir. Bu seyahat onun hayatının dönüm noktasıdır. 1347’de Müslümanların hâkimiyetindeki Kudüs’ü gören Mézières, ileride buraların ele geçirilmesi için kitaplar yazacaktır. Kudüs dönüşü Kıbrıs’a uğrayan Mézières’in ilgisi bundan sonra adaya yönelmiştir. Buradayken ileri de Kıbrıs Kralı olacak olan genç Peter ile tanışan Mézières, onun isteği ile 1348-49 tarihinde, yapılacak bir Haçlı seferine destek aramak için batıya seyahat etmiştir. Papa VI. Clement ve Normandiya Dükü’nden yardım istese de bu konuda başarılı olmamıştır. 1359’da I. Peter, Kıbrıs Kralı olduğunda yeniden Kıbrıs’a dönmüştür. Kral da onu 1360 yılında şansölye yapmıştır. Burada Mézières, Papalık elçisi ve 1364 yılında İstanbul Latin Patriği olacak olan Karmelit keşişi Peter Thomas ile yakın bir dostluk kurmuştur. Mézières, sonraları Peter Thomas’ın biyografisini de yazmıştır.[1] I. Peter’in yeni bir haçlı seferi için 1362 ve 1365 yılları arasında yaptığı Avrupa seyahatinde Peter Thomas ile birlikte onun yanında yer almıştır. 1340’lardaki seyahatine nazaran bu sefer ki Avrupa seyahatinden kazançlı dönmüşlerdir. Papa V. Urban batı krallarına bir mektup göndererek aralarındaki husumetlere son vermelerini ve yapılacak olan Haçlı seferini desteklemelerini istemiştir. Ayrıca V. Urban 1363’te Haçlı seferi için resmi bir çağrı da yayınlamıştır. Aldıkları desteğin akabinde Mézières 1365'te I. Peter ile birlikte İskenderiye seferine de katılmıştır. Ancak sonuçtan memnun kalmamış, umduğunu bulamamıştır. Mézières, İskenderiye’nin fethini ve yöneticiliğinin kendisine verilmesini beklerken, kent Hristiyanların yağmasından sonra I. Peter ve adamları tarafından terk edilmiştir. Bunu takiben destek bulmak için yeniden bir Avrupa seyahati düzenlemiştir fakat bu sefer Kıbrıs’ın da tehlikede olmasına rağmen destek toplayamamıştır. 1366’da yakın dostu Peter Thomas ölmüştür. 1369’da ise en büyük destekçilerinden olan Kıbrıs Kralı I. Peter uykusunda kendi adamları tarafından öldürülmüştür. Bu olaylar onun aktif görev aldığı Haçlı seferlerinden uzaklaşmasına neden olmuştur. 1370’lerde Fransa Kralı V. Charles’ın ölümüne değin çeşitli diplomatik görevler almıştır. Ayrıca VI. Charles’ın eğiticisi olarak görev yapmıştır. V. Charles’ın 1380’de ölümüyle pozisyonunu kaybetmiş ve ölümüne kadar yaşayacağı Paris’teki Celestine Manastırına çekilmiştir. Bu dönemde kutsal toprakların kurtarılması maksadıyla eserler üretmiştir.[2] Nicolae Jorga tarafından Philippe de Mezieres'in bir biyografisi yazılmıştır.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Muriel Joyce Anderson Brown, Philippe de Mézières Order of the Passion: An Annotated Edition, Yayımlanmamış Doktora tezi, Nebraska Üniversitesi, Lincoln 1971.
  2. ^ Mehmet Ali Bozkuş, Geç Ortaçağ'da Tutulmuş Türk Tarihine Dair Kıbrıs Kronikleri TAD, C. 37/S. 63, 2018, 135-169; http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/2258/23485.pdf[ölü/kırık bağlantı]
  3. ^ N. Jorga, Philippe De Mézières 1327-1405, Et La Croisade Au XIV. Siecle, Paris, 1896