Petrol tankeri

(Petrol Tankeri sayfasından yönlendirildi)
Tanker offshore terminal
Bir tankerin profil görünümü
Bir tankerin enine kesiti
Çift Cidarlı Tanker

Petrol tankeri, ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri taşıyan gemilere denilir. Ham petrol ve ürün taşıyan tankerler yapısal olarak birbirleri ile çok benzerlikleri olsa da üzerinde bulunan bazı donanımlardan ötürü farklılıklar gösterirler.

Ham petrol tankerleriDüzenle

Ham petrol tankerleri( ing. Crude Oil Carrier), petrol çıkarılan kuyu, açık deniz platformu ya da boru hattı ile beslenen terminallerden aldığı yükü rafinerilere ya da daha büyük tankerlere taşırlar.

Ürün tankerleriDüzenle

Ürün tankerleri ( ing. Product Carrier), rafinerilerden aldığı işlenmiş petrol ürünlerini alıcı tesis ya da gemilere taşırlar.

Kapasitelerine göre tankerlerDüzenle

Taşıma kapasiteleri ve büyüklüklerine göre

  • Aframax
  • Suezmax
  • VLCC
  • ULCC

olarak sınıflandırılırlar.

Yapısal özelliklerDüzenle

Donatımsal özelliklerDüzenle

TehlikelerDüzenle