Petrol Mühendisleri Odası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası, yurt içinde ve dışında, Petrol Mühendisliği ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya çıkış belgesi almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup; mesleki çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, merkezi Ankara’dadır.

Logosu

Petrol Mühendisleri Odası, günün gerek, koşul ve olanaklarına göre yasa ve tüzük hükümleri içinde olmak üzere Petrol ve Doğal Gaz ve Jeotermal Enerji arama, sondaj, üretim, arıtma, taşıma, tesis ve tesisat planlama ve projelendirme, yeraltı ve yerüstü depolama ve pazarlama konularında Türkiye sınırları içinde çalışmaya yasal olarak yetkili Petrol mühendisleri ve Petrol yüksek mühendisleri, Petrol ve Doğal Gaz mühendisleri ile Petrol ve Doğal Gaz yüksek mühendislerini bünyesinde toplamaktır.

Kuruluş tarihi 1970 olan meslek kuruluşunun, adresi ise Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Sokak Kent İş Merkezi No: 2/2 06520 Çankaya / ANKARA.

Dış bağlantılar

değiştir