Petrografik mikroskop

Petrografik mikroskop, ince kesitlerdeki kayaç ve minerallerin tanımlanması için petroloji ve optik mineralojide kullanılan bir tür optik mikroskoptur. Bu mikroskop optik mineraloji ve kayaçların ayrıntılı olarak tanımlanmasını konu edinen petrolojinin bir dalı olan petrografide kullanılır.

Dış bağlantılar değiştir