Petrografik mikroskop

Leica DMRX.jpg
Thin sections.JPG
Gabbro pmg ss 2006.jpg

Petrografik mikroskop, ince kesitlerdeki kayaç ve minerallerin tanımlanması için petroloji ve optik mineralojide kullanılan bir tür optik mikroskoptur. Bu mikroskop optik mineraloji ve kayaçların ayrıntılı olarak tanımlanmasını konu edinen petrolojinin bir dalı olan petrografide kullanılır.

Dış bağlantılarDüzenle