Petit Robert

Petit Robert.jpg

Le Petit Robert Paul Robert tarafından tek cilt halinde 1967 yılında hazırlanıp, yayımlanan Fransızca sözlüktür. Yine kendisi tarafından hazırlanan sekiz ciltlik Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française sözlüğünün bir kısaltmasıdır.

2006 yılında sözlük ; 40. Baskısı ve elektronik kopyaları ile yayın hayatına devam etmektedir.

Dictionnaires Le Robert tarafından yayımlanmaktadır.