Peter Spani (ArnavutçaPjetër Spani) 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Katolik dinine mensup Arnavut bir soylu ve Venedik Cumhuriyeti'nin Pronoia'sıydı. Spani ailesi; İşkodra, Drisht ve Batı Kosova'daki bölgelere hükmediyordu.[1] Peter, Şala, Şoşi, Lekbibaj ve Pult'u Osmanlı İmparatorluğu'nun valisi olarak yönetti ve bu bölgeleri Türkler Petrişpan-ili yani Peter Spani ili olarak adlandırdı. 1444-55 arasındaki Peter, Leş Birliği'ne üyeydi ve ölümünün ardından birlik topraklarını ilhak etti.

Peter Spani
HanedanSpani Hanedanı
BabasıMarin Spani

Ailesi değiştir

Spani ailesi ilk defa İşkodra'da 1322 civarında ortaya çıktı. Aile şehrin ticareti içerisinde yükselip başlıca toprak sahibi ailelerden biri haline geldi. Peter Spani ile ilgili ilk belgeler ise 1401'de Drisht'te kaleme alınmış belgelerdi. Spaniler, daha önce kendilerinin yönettiği ancak Balşalar tarafından ellerinden alınan ve daha sonra da Jonimaların kontrolüne geçen bölgeler için Jonimalar ile çatışmalarda bulundu. Peter, Drisht'i fethedip diğer hakkı gördüğü toprakların da Jonimalardan alınıp kendilerine iadesini Venedik Cumhuriyeti'nden istese de Venedik yönetimi bu anlaşmazlığa dahil olmayı reddetti. (Venedik hem Jonimaların hem de Spanilerin süzerini olduğundan dolayı anlaşmazlıklar onlara bildilirdi.) Spaniler ve Jonimalar arasındaki bu kan davası yıllarca devam etti. 1415'te ise Peter Spani, o zamanki Jonimaların lideri Stefan Jonima'nın Venedik'in düşmanları ile beraber hareket ettiğine dair kanıtlarını Venedik'e sununca Spanilerin hak iddia ettiği bölgeler Jonimalardan alınıp Spanilere verildi.[2]

Peter'in babası Marin'den ise ilk defa 1409'da kendisi ölüyken yazılı olarak bahsedildi.[3] Peter'in hiç oğlu olmadığından kendisi kardeşi Brajko'nun oğlu Marin'i veliahtı ilan etti.[4] Peter'in diğer kardeşi Stefan[5] ise Venedikliler tarafından 1406'da Podgora köyünün lordu ilan edildi.[1][6][7]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Malović-Đukić 1991.
  2. ^ Shala-Peli 2014, ss. 144-145.
  3. ^ Srpska Akademija Nauka i Umetnosti 1980, s. 39: "Петров отац Марин се помиње 1409 год као покојник..."
  4. ^ Srpska Akademija Nauka i Umetnosti 1980, s. 39: "Сам тај Петар ни 1415 није имао мушких потомака па је истицао као свог наследника нећака Марина, сина већ преминутог Брајка."
  5. ^ Bešić 1970, p. 91: "...затим браћу Петра и Стефана Спана..."
  6. ^ Božić 1979, p. 277: "Стефан Спан, „скадарски племић", најпре je 1406. био постављен за главара великог села Подгоре,..."
  7. ^ Bojović 1991, Marica Malović-Đukić, "Pilot u Srednjem Veku": "Стефан Спан je био главар села Подгоре...Стефан и Петар Спан били су браћа."

Kaynakça değiştir