Perses

Yunan mitolojisinde bir karakter

Perses, Yunan mitolojisinde Kolhislilerin kralı. Güneş Helios ile Perseis'in oğlu; yine Kolhislilerin efsanevi kralı Aietes ile Büyü Tanrıçası Kirke ve Pasiphae'nin erkek kardeşidir. Absyrtos, Khalkiope ile Medeia'nın amcasıdır. Başta büyük kardeşi Aietes dünyanın en güçlü kralı olarak Kolhis'in başındayken Perses de Tauris'in yöneticisidir.[1]

Perses karakteri, Altın Post Efsanesi'nde ön plana çıkmaktadır. Yunanlar, Kolhis'in gücü ve zenginliğinin kaynağı Altın Postu çalıp kaçınca oğlunun ölümü ve kızının ihanetiyle de sarsılan Aietes'in yönetimi zayıflar. Yeğeni Absyrtos'un ölümünü duyunca Aietes'in varissiz kaldığını öğrenen Perses, Aietes'e saldırır. Bu saldırı yüzünden pek çok Amazon'u karşısına alsa da Perses sonunda Aietes'i tahttan indirerek zindana attırır ve Kolhis kabilelerinin başına geçer.[2] Fakat bir kahin Perses'e Aietes'in soyundan birinin intikam alacağını söyler. Medeia yıllar sonra oğlu Medus'la Yunanistan'dan dönünce Perses kehaneti hatırlar ve Medus'u apar topar yakalatarak zindana attırır. Babası Aietes ile oğlu Medus'un zindanda olması Medeia'yı öfkelendirir. Bunun üzerine oğlu ve babasını kurtarmak isteyen Medeia bir rahibe kılığına girerek Perses'e, Kolkhis'in başındaki belaları kaldırmak için tanrılara bir erkek kurban etmek gerektiğini söyler ve kurban olarak Medus'u önerir. Perses de Medus'tan kurtulacağını düşünerek seve seve bu teklifi kabul eder. Fakat Medeia, Medus'u zindandan kurtarmayı başarınca anne-oğul Perses'i tanrılara kurban ederek ataları Aietes'i tekrar başa geçirirler. Böylece kahinin kehaneti de yerine gelmiş olur.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Apollonius Rhodius - Argonautica
  2. ^ Valerius Flaccus – Argonautica VI.