Periyodik asit-Schiff boyama

Periyodik asit–Schiff (PAS) dokulardaki suda çözünmeyen polisakkaritleri belirlemek amacı güden boyama tekniği. Periyodik asit ile şekerlerdeki komşu diolller arasında meydana gelen tepkimeden bir çift aldehit oluşur. Bu aldehitler Schiff ayıracı ile tepkime vererek mor-magenta rengi verirler.

Periyodik asit
PAS boyama uygulanmış glikojen depolama hastalığında karaciğer.

Dış bağlantılarDüzenle