Pemba Adası

Pemba Adası, Zanzibar'ın yaklaşık 80 km kuzeyinde yer alan ada.

Pemba Adası (sağda), Zanzibar.

Zanzibar gibi düz ve kumluk değil, ormanlar ve verimli topraklarla kaplıdır ve Zanzibar’ın toplam baharat üretiminin %75’i Pemba tarafından sağlanmaktadır.

Pemba Adası ile Afrika kıtası arasındaki Pemba Kanalı adı verilen derin çukur nedeni ile Pemba dünyanın en iyi dalış noktalarından biri konumundadır.