Pelusium

Mısır'da Bir Yer

Pelusium, Mısır'ın kuzeydoğusunda Dimyat şehrinin doğusunda yer alan antik bir liman şehridir. Günümüzde antik şehir Port Said şehrinin 30 km güneydoğusunda bulunmaktadır. Şehrin Arapça ismi Tell el-Farama'dır.

Tarihi değiştir

Tarihçi Heredot şehirden bahsetmektedir.

MÖ 525 yılında Pers İmparatoru II. Kiros, Mısırlılar'ın başşehri olan Pelusium'u kuşatıp aldıktan sonra surlarını yıktırmıştır.

Milattan Önce 4. yüzyılda Büyük İskender Pelusium şehrini ele geçirerek Memfis bölgesine ilerlemiştir.

Pompey'e suikast burada yapılmıştır.

Romalılar ve Bizanslılar döneminde Pelusium önemli bir liman şehri olmuştur.

7. yüzyılda bölge İslam hakimiyetine girmiş ve 10. yüzyılda Fatımiler'in etkisiyle şehir önemini yitirerek ortadan kalkmıştır.