Peder şu anlamlara gelebilir:

  • Baba: Türkçe baba anlamına gelen kelime.
  • Papaz: Türkçe papaz anlamına gelen kelime.