Peşat

Peşat veya pşat Musevilik dininin kutsal kitabı olan İbrani İncili'ni anlamak için kullanılan dört yöntemden biridir ve metnin yalın, görünen (zahirî, yani sözcüğü sözcüğüne veya sözcüksel) anlamıdır. Nitekim peşat bir sözcük olarak "basit" anlamına gelir. Haham Raşi peşat ve draş terimlerini, bugün anlaşılan anlamında birbirinden ayırarak açıklayan tanınmış bir yorum yazmıştır.