Pax Cybertronia

Pax Cybertronia ya da Cybertron Barışı, Transformers adlı çizgi film'de bir zaman çizgisidir.

Beast Savaşları'nından sonra kurulmuş olan Pax Cybertronia, büyük savaştaki düşmanlıkların sonunda, sınırlı hilelerle ve Autobot genişlemesiyle ve Megatron gibi savaş suçlularının tutuklanması şartıyla kuruldu. Belki de aynı zamanda Cybertron, Autobot'lar /Maximal'lar ve Decepticons/Predacon'lar arasındaki ayrılıktır.

"Pax Cybertronia", beast Savaşları sırasında Megatron'u, diğer megatronlarla kendi ajandasında bir takım oluşturmadan önce tutaklayıp engelleyen Ravage'e atfedilen bir araçtı.

Pax Cybertronia, başlangıcından üçyüzyıl sonra, Megatron'ların Cybertron'u Vehicon ordularıyla birlikte ele geçirmesinden sonra, Cybertron da yaşayanların hepsinin ışınlarıyla uzaklaştırılmaları sonucu sona erdi.