Pareklezyon, Bizans dinî mimarisinde kullanılan ögelerden biridir. Kiliseye bitişik ya da bazı örneklerde kiliseden ayrı olarak yapılan şapellere verilen addır. Tarih içindeki dinî bağlar nedeniyle Rus mimarisini de etkilemiştir. (RusçaПареклесия, Pareklesiya) İlk örnekleriyle 9. ve 10. yüzyıllarda karşılaşılan pareklezyonlar, kiliselerin çeşitli yerlerinde, çeşitli işlevlerle yapılmaktaydı. 13. ve 15. yüzyıllarda ise pareklezyonlar var olan kiliselerin dış cephelerinden birine bitişik biçimde küçük bir oda olarak eklenmeye başladı. Pareklezyonlar Yunancanın İngilizcedeki transliterasyonuyla parekklesion ya da parecclesion olarak da yazılabilir.

Kariye Camii'nin pareklezyonu

Örnekleri Değiştir