Paratiroid

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Paratiroid şu anlamlara gelebilir: