Paralitik demans, frengi enfeksiyonu nedeniyle oluşan, beyin ve merkezi sinir sistemini etkileyen nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Hastalar genellikle ani ve dramatik başlangıçlı psikotik belirtiler ile başvururlar. Bilimsel olarak ilk kez ondokuzuncu yüzyıl civarında belirlenen bir psikiyatrik bozukluktur. Çoğu gelişmiş ülkede nadir görülür.

Tanıda, karakteristik gözbebeği reflekslerinde anormallik (Argyll Robertson pupili), kas refleks anormallikleri geliştirme, nöbetler, hafıza bozukluğu (bunama) ve nispeten yaygın nöroserebral bozulma belirtileri görülmesi yardımcıdır ve bilinen diğer psikozlardan ayırt etmede kullanılır.

Kaynakça

değiştir