Pankreatik lipaz ilişkili protein 2


Pankreatik lipaz ilişkili protein 2 (İngilizce Pancreatic Lipase-related protein 'den kısaltma PLRP2 olarak değinilir), insanda PNLIPRP2 geni tarafından kodlanan bir enzimdir. PLRP2, pankreatik lipaz enzimine olan benzerliğinden dolayı adlandırılmış bir lipazdır. Trigliserit, fosfolipit ve galaktolipitleri hidrolizler.

Pankreatik lipaz ilişkili protein 2
Tanımlayıcılar
Sembol PLRP2
Diğer Semboller PNLIPRP2
Entrez 5408
HUGO 9157
OMIM 604423
PDB 2OXE 2PVS
RefSeq NM_005396
UniProt P54317
Diğer bilgiler
EC numarası 3.1.1.26, 3.1.1.3 EC 3.1.1.26, 3.1.1.3
Lokus Kr. 10 q26.12

FizyolojiDüzenle

PLRP2 yeni doğan bebeklerde besindeki trigliseritlerin sindirimine yarar.[1] Yetişkinlerde ise bitkisel besinlerde çok miktarda bulunan bir lipit türü olan galaktolipitlerin sindirimine yarar.[2] Bu enzim, başlıca pankreas ve kalın bağırsakta bulunur.[3]

GenDüzenle

PNLIPRP2 geni insanda Kromozom 10 üzerinde, 10q25.3 konumunda bulunur. 2,3 ve 1,8 kB uzunluğunda iki mRNA olarak yazılır. PLRP2, lipaz gen ailesinin bir üyesidir. PLRP1 ile %63, pankreatik lipaz ile %65, gastrik lipaz ile lipoprotein lipaz ve hepatik lipaz ile ise %20-30 oranında benzeşir.

ProteinDüzenle

PLRP2, 469 amino asit uzunluğunda bir protein olarak hücreden salgılanır. PLRP2, pankreatik lipaz ile amino asit dizisi düzeyinde %65 benzerlik gösterir.

BiyokimyaDüzenle

PLRP2, pankreatik lipaza olan yapısal benzerliğine rağmen ondan daha geniş bir substrat spesifisitesi vardır. Pankreatik lipaz sadece trigliseritleri sindirmesine karşın, PLRP2 trigliseritleri, fosfolipitleri ve galaktolipitleri hidrolizler.

PLRP2 aşağıdaki reaksiyonları katalizler:

triasilgliserol -> diasilgliserol + yağ asidi
diasilgliserol -> monoasilgliserol + yağ asidi

PLRP2, fosfolipitleri de hidrolizler; fosfatidilkoline kıyasla fosfatidilgliserol ve fosfatidiletanolamini tercih eder:[4]

diasilfosfatidilgliserol → monoasilfosfatidilgliserol + yağ asidi

Ayrıca, fizyolojik şartlarda pankreatik lipaz ve PLRP2 (ama PLRP1 değil) bir A vitamini öncülü olan retinil palmitatı hidrolizler:[5]

retinil palmitatretinol + yağ asidi

galaktosildigliseridler üzerindeki etkinliği (EC 3.1.1.26) diğer lipitlerden çok daha yüksek olduğu bulunmuştur:[2]

galaktosildigliserit → galaktosilmonogliserit + yağ asidi

Bu yüzden bu enzimin fizyolojik fonksiyonunun bitkisel galaktolipitlerin sindirimi olduğu önerilmiştir. Galaktolipitlerde bitki hücrelerinde en sık bulunan lipitlerdir.[6]

PLRP2, etkin olmak için pankretik lipaz gibi kolipaza gerek duymaz.[7] Safra tuzları tarafından çalışmaz hale getirilir ve kolipaz onu tekrar aktive etmez.[8] PLRP2, pankratik lipaz inhibitörü orlistat tarafından inhibe olur.

Pankreatik lipaz misel içinde yer almayan trigliseritleri sindiremez, buna karşın PLRP2 suda çözünebilen küçük trigliserit moleküllerini de hidroliz edebilir. Bunun nedeni, pankreatik lipazdan farklı olarak, bu enzimin lipit-su arayüzlerinde etkinleşmeye gerek duymamasıdır.[7]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ D'Agostino D, Lowe ME (2004). "Pancreatic lipase-related protein 2 is the major colipase-dependent pancreatic lipase in suckling mice". J. Nutr. 134 (1). ss. 132-4. PMID 14704305. 
  2. ^ a b Sias B, Ferrato F, Grandval P; ve diğerleri. (2004). "Human pancreatic lipase-related protein 2 is a galactolipase". Biochemistry. 43 (31). ss. 10138-48. PMID 15287741. 
  3. ^ Eydoux C, Aloulou A, De Caro J; ve diğerleri. (2006). "Human pancreatic lipase-related protein 2: tissular localization along the digestive tract and quantification in pancreatic juice using a specific ELISA". Biochim. Biophys. Acta. 1760 (10). ss. 1497-504. PMID 16887271. 
  4. ^ Roussel A, Yang Y, Ferrato F, Verger R, Cambillau C, Lowe M (1998). "Structure and activity of rat pancreatic lipase-related protein 2". J. Biol. Chem. 273 (48). ss. 32121-8. PMID 9822688. 
  5. ^ Reboul E, Berton A, Moussa M, Kreuzer C, Crenon I, Borel P (2006). "Pancreatic lipase and pancreatic lipase-related protein 2, but not pancreatic lipase-related protein 1, hydrolyze retinyl palmitate in physiological conditions". Biochim. Biophys. Acta. 1761 (1). ss. 4-10. PMID 16497549. 
  6. ^ De Caro J, Sias B, Grandval P; ve diğerleri. (2004). "Characterization of pancreatic lipase-related protein 2 isolated from human pancreatic juice". Biochim. Biophys. Acta. 1701 (1-2). ss. 89-99. PMID 15450178. 
  7. ^ a b Jennens ML, Lowe ME (1995). "Rat GP-3 is a pancreatic lipase with kinetic properties that differ from colipase-dependent pancreatic lipase". J. Lipid Res. 36 (11). ss. 2374-82. PMID 8656075. 
  8. ^ Jayne S, Kerfelec B, Foglizzo E; ve diğerleri. (2002). "Activation of horse PLRP2 by bile salts does not require colipase". Biochemistry. 41 (26). ss. 8422-8. PMID 12081491.