Pampa (sıklıkla çoğul şekli Pampas olarak da kullanılır), Güney Amerika'nın güneydoğusundaki Río de la Plata'nın ağzındaki otluk steplere verilen addır. Batıda Andlar ile, doğuda ise Atlantik ile sınırlıdır. Kuzeyde Gran Chaco'nun dikenli çalı savanalarıyla birleşir. Bu terimin kullanımı, Avustralya'nın Outback, Güney Afrika'nın High Veld ve Yeni Zelanda'nın High Country terimleriyle, farklı da olsa karşılaştırılabilir.

Arjantin Gran Altiplanicie Central'de tipik bir pampa doğası

Başlıca olarak Arjantin, Uruguay ve Brezilya pampada pay sahibidir.

En başta sığır yetiştiriciliğinin yapıldığı, Arjantin'in tarımının çekirdek toprağını oluşturur.

Tüm yıl boyunca düzenli olarak yağmur alan doğuda nemli pampa ile batıdaki kuru pampa, Monte'nin çalılık steplerine geçiş ile ayırt edilir. Dağ sırası Sierras Pampeanas, bu geçiş bölgesinde bulunur.

Pampa iklimi ılımandır. Doğuda yaz ile kış arasındaki ısı farkı, denize yakınlıktan dolayı görece düşüktür. Batıda ise karasal iklim karakteri kazanarak, sıcak yaz ve görece soğuk ve çok kurak kış oluşur.

Dış bağlantılar değiştir