Pamba MÖ 23. yüzyılda yaşadığı düşünülen bir Hatti[1] kralıdır.

Pamba ismi, MÖ 23. yüzyılda yaşadığı bilinen Akkad kralı Naram-Sin'in 17 kraldan oluşan bir koalisyona karşı savaşlarını anlatan edebi bir metinde geçer. Pamba bu koalisyona ait krallardan biridir. Aynı metinde diğer Anadolu kralları olan Kaneş kralı Zipani ve muhtemelen Puruşanda kralı Nur-Dagan'ın ismi de geçer.[2] Hikâyenin yazılı olduğu tablet Boğazköy'de bulunmuş MÖ 15. yüzyıla ait bir kopyadır. Akkad kralları Sargon ve Naram-Sin ile ilgili hikâyeler efsaneleşmiş ve hem Anadolu hem Mezopotamya'da bu krallarla ilgili olarak takip eden yüzyıllarda yazılmış çeşitli hikâyeler bulunmuştur. Boğazköy'de MÖ 23. yüzyıla ait bir yerleşim tabakası bulunmamış olmasına rağmen, eğer metinde geçen isim ve yerlerin bu raporun MÖ 23. yüzyıl versiyonundan geldiği kabul edilebilirse, Hatti ülkesine dair en eski referanstır.[3]

Notlar değiştir

  1. ^ Hatti ile Hitit karıştırılmamalıdır. Sonraki devirlerde Hititler Hatti ismini kendi ülkeleri için kullanmışlardır ancak bahsedilen dönemde, Hatti Hititler'den dil ve ırk olarak ayrılan bir ülkedir.
  2. ^ Kısmen hasarlı olan tabletin bazı satırları benzer metinlerden yararlanılarak tamamlanmıştır, Haas, s. 73.
  3. ^ Naram-Sin'in dedesi Sargon'a ait efsanelerde diğer bir Anadolu krallığı olan Puruşanda'nın ismi geçer.

Kaynakça değiştir

  • Haas, V. (2006) Die hethitische Literatur. (Almanca)

Dış bağlantılar değiştir