Padrón Real

Padrón Real,1500’lü yıllarda İspanyol İmparatorluğuna bağlı özel görevli gemilerine bir örneği verilen resmî ve gizli dünya haritası.

YapımıDüzenle

Padrón Real ilk olarak yapıldığı 1508 yılından beri sürekli olarak geliştirilmişti. Harita merkezi Sevilla'da bulunan Casa de Contratación isimli kurum bünyesinde yapılırdı. İspanyol İmparatorluğunun sömürgeleriyle ilgili her türlü ekonomik ve ticari faaliyetin yanı sıra denizcilik alanında da tekel konumunda olan kurum İspanyol gemileri tarafından yapılan coğrafi keşifleri toplar ve Padrón Real’e işlerdi. Seferlerden dönen gemi kaptanları ve subaylar bu kuruma ayrıntılı raporlar sunar ve yeminli ifadelerle gittikleri enlem ve boylamları belirtirlerdi. Sonrasında Casa de Contratación uzmanları bu bölgeleri haritaya işler ve bilgiler güncellenmiş olurdu. Yeni ve bilinmeyen bir bölgeye giden görevli gemi kaptanlarına bu ana haritanın son halinin bir örneği büyük bir gizlilikle teslim edilirdi.

İçeriğiDüzenle

Bu haritalardan hiçbirisi günümüze kadar gelmese de yabancı elçilikler ve diplomatik misyonlar için üretilen kopyalardan az sayıda harita hala korunabilmiştir. Bunlardan bir tanesi Floransa’daki Biblioteca Medicea-Laurenziana’da bulunmaktadır. 1526 yılında V. Carlos tarafından Kardinal Giovanni Salviati’ya verilmiştir. Az sayıdaki bu harita örneklerinden en görkemlisi Vatikan Kütüphanesindedir, 1529 yılında Papa’ya verilmiştir.

Padrón Real prensip olarak Portekizlilerin benzer haritası Padrão Real’in aynısıdır. Padrão Real da benzer şekilde Portekiz devlet kurumu olan Casa da Índia tarafından üretilmekte ve özel görevli kaptanlara bir örneği verilmektedir.

HaritacılarDüzenle

İspanya için çok önem taşıyan bu haritanın hazırlanmasında çok sayıda uzman çalışmaktaydı. Kurum bünyesinde yer alan haritacı, kaptan, tarihçi ve diğer memurlar ana haritanın hazırlanıp geniş imparatorluğun verimli bir şekilde katedilebilmesini sağlamaktaydılar.

Ayrıca bakınızDüzenle

Konuyla ilgili yazılan eserlerDüzenle

  • The Dating of the Oldest Portuguese Charts, Alfredo Pinheiro Marques, Imago Mundi, Vol. 41, 1989 (1989), s. 87-97
  • Brazil depicted in early maps, Arthur Dürst, Cartographica Helvetica 6 (1992) 8–16.
  • Spain Maps Her "New World", David Buisseret, "Encounters", February 1992, No. 8, pp. 14–19.