Büyük Pachomios ya da İhtiyar Pachomios (d. 292 Esna, Mısır; ö. 346 Pbow) Mısırlı bir keşiş ve aziz. Pachomios'un dünyada bilinen ilk hristiyan manastırının kurucusu olduğu kabul edilir.

Aziz Pachomios

Hayatı değiştir

Pachomios pagan bir ailede doğdu. Bir asker iken 314'te Hristiyanlığı benimsedi. Aziz Antonios'un öğrencilerinden olan Palamonos'un yönetimi altında münzevi hayatı seçip Thebaid yakınlarındaki Henoboskion'da inzivaya çekildi. 320'den itibaren kendisi gibi yalnızlık içinde yaşamak isteyen diğer genç erkekler de ona katıldı.[1]

Pachomios'un manastır kuralları değiştir

Teknik olarak Pachomios'un kuralları tek bir kitap değil, dört kitaptan oluşmaktadır. Kitapların listesi şudur: Kurallar (Praecepta), Kurallar ve Düzenlemler (Praecepta et Instituta), Kurallar ve Hükümler (Praecepta atque Iudicia), ve Kurallar ve Kanunlar (Praecepta ac Leges). Bu kitapların kuralları çok kapsamlıdır. İçerisinde giyim kuşam standartları, yeme-içme adabı, oruç tutulacak zamanlar, uyku zamanı ve şekli, dua etme zamanı bulunur.[2]

Literatür değiştir

  • Leben des Heiligen Pachomius. Aus dem Griechischen übersetzt von Hans Mertel. In: Des heiligen Athanasius ausgewähte Schriften Athanasius. Band 2: Gegen die Heiden. Über die Menschwerdung. Leben des heiligen Antonius (= Bibliothek der Kirchenväter. Reihe 1, Bd. 31, ZDB-ID). Kösel, Kempten u. a. 1917.
  • Karl Heussi: Der Ursprung des Mönchtums. Mohr, Tübingen 1936 (Neudruck. Scientia-Verlag, Aalen 1981).
  • Fidelis Ruppert OSB: Das pachomianische Mönchtum und die Anfänge klösterlichen Gehorsams (= Münsterschwarzacher Studien 20). Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 1971.
  • Bernward Büchler: Die Armut der Armen. Über den ursprünglichen Sinn der mönchischen Armut. Kösel, München 1980.
  • Philip Rousseau: Pachomius. The Making of a Community in Forth Century Egypt (= The Transformation of the Classical Heritage. Bd. 6). University of California Press, Berkeley CA u. a. 1985.
  • Hans Conrad Zander: Als die Religion noch nicht langweilig war. Die Geschichte der Wüstenväter. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2001.
  • Christoph Joest [i. e. Franziskus Joest] (Hrsg.): Über den geistlichen Kampf. Katechesen des Mönchvaters Pachom. (= Weisungen der Väter. Bd. 9). Beuroner Kunstverlag, Beuron 2010.
  • Christoph Joest: Das Leben des hl. Pachom und seiner Nachfolger. Aus dem Koptischen übersetzt. Beuroner Kunstverlag, Beuron 2016.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Aziz Benedikt ve Hıristiyan Manastır Yaşamı. Yasin Güzeldal. Ayışığıkitapları. 2021. s. 36. ISBN 978-975-6336-52-6. 
  2. ^ idem s.41