Püritenlik

(Püriten sayfasından yönlendirildi)

Püriten, 16. ve 17. yüzyıllarda I. Elizabeth'in İngiliz Kilisesi'nde başlattığı reformist harekete karşı çıkan, kendisini "saflığı" aramak olarak tanımlayan bir Protestan doktrin ve ibadet şeklidir.

püritenler ingiliz kilisesi ile uyum sağlayamadıklarından, Amerika'ya ilk göç hareketinde yer alırlar ve Amerika'da new enflanş yerleşim yerini kurarlar.

Salem cadı mahkemelerini icra edenler püritenlerdir.