Oval, söbe ya da beyzi, biçimi yumurta biçiminde olan geometrik bir şekildir.

Yalnızca bir simetri eksenine sahip olan bu oval, bir tavuk yumurtasını andırıyor.