Otomatik tanıma ve veri toplama

Otomatik Tanıma ve Veri Toplama ya da kısaca OT/VT kavramı, (İngilizce: Automatic Identification and Data Capture, kısaca AI/DC), insan müdahalesi olmadan nesnelerin otomatik olarak tespit edilmesi, onlar hakkında veri toplanması ve bu verilerin bilgisayar sistemlerine doğrudan giriş yapılması anlamına gelir. Otomatik tanıma amaçlı bilinen teknolojiler arasında barkodlar, radyo frekansı ile tanılama, biyometri, manyetik şeritli kartlar, optik karakter tanıma, akıllı kartlar ve ses tanıma yer almaktadır.

OT/VT, barkodun icadı ile ortaya çıkmıştır. Barkod ile beraber bilgisayarlar nesneleri, üzerlerindeki etiketleri okuyarak tanır hale gelmişlerdir.

Ayrıca bakınız

değiştir