Ostrakizm ya da Çanak Çömlek Mahkemesi (Grekçe ὁ ὀστρακισμός) Antik Yunanistan'da ve özellikle Atina'da çok güçlenen vatandaşları şehirden uzaklaştırmak adına uygulanagelmiş bir yöntemdir. Atina’da demokratik rejimin kurucusu olarak kabul edilen Kleisthenes tarafından, demokratik sürecin tiranlarca bir kez daha kesintiye uğratılmaması için kurulmuştur. Böylece yurttaşlar, aralarında tiranlığa heveslenen kişilerin adlarını çanak çömlek parçaları (ostrakon’lar) üzerine kazıyarak o kişinin deşifre olmasını sağlıyorlardı. Bu uygulamada,kuşkulu kişinin adı yeter çoğunluk olan 6000 yurttaşın büyük çoğunluğu tarafından yazılmış ise, o kişi herhangi bir varlık ve onur kaybına uğramaksızın 10 yıl için kent dışına sürülür, başkaca bir ceza verilmezdi. Atinalı devlet adamı ve komutanlarından Themistokles, Kimon ve Alkibiades de bu mahkeme kararı ile Atina dışına sürgüne gönderilmiştir. Atina agorası ve Kerameikos kazılarında çok sayıda ostrakon (çoğulu ostraka) bulunmuştur.[1]

Perikles, Kimon, Aristeides isimlerini taşıyan çanak çömlek parçaları

Kaynakça değiştir

  1. ^ Hellen ve Roma Tarihi, Oğuz Tekin, 2011