Osmanlı Donanma Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi

Osmanlı Donanma Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi, Balkan Savaşından (1912) sonra Osmanlı Donanma Cemiyeti' ne yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla 1913' te kurulan tiyatro topluluğu.

Harp Okulu'da edebiyat öğretmeni olan Ziya Bey Donanma Cemiyeti'ne müdür olduktan sonra bir tiyatro topluluğu kurarak dernek yararına gösteriler yapmayı düşünmüştü. Ziya Bey'e Süleyman Sudi, Salah Cimcoz, Hüseyin Suat, İbnürrefik Ahmet Nuri (sekizinci) gibi isimlerin de yardımcı olmalarıyla kurulan topluluk perdesini Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nda açtı. O günlerde kendi tiyatrosu bulunmayan Mardiros Mınakyan topluluğun genel yönetmenliğini, Nurettin Şefkati müdürlüğünü ve 'facia' bölümü yönetmenliğini, Ahmet Fehim ise 'komedya' bölümü yönetmenliğini yaptılar. Yeni Tiyatro Cemiyet-i Edebiyesi adıyla bir de edebi kurul oluşturuldu.

Osmanlı Donanma Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi, İbnürrefik Ahmet Nuri'den Tecdid-i Nikah ve Hüseyin Kazım'dan Midilli'de Bir Facia gibi oyunlar sahnelendi. Aznif, Kınar, Zabel, Mari, Virjin, Agavni Necip, Bercuhi, Luiz, Cevheryan, Eliza Binemeciyan gibi kadın oyuncularla Fikret Sadi, Saffet, Dülgeryan, Binemeciyan, Emin Rıfat, Süleyman, Muvahhit, Hakkı Necip, Çobanyan, Ahmed Fehim, Nurettin Şefkati, Saadettin, Muhsin gibi erkek oyuncuların yer aldığı topluluk oyunlarını 1915'e değin sürdürdü.