Os naviculare

Kemik: Naviculare
Foot bones - tarsus, metatarsus and phalanges.jpg
Ayak kemikleri.Os naviculare gösterilmiş.
Latince Os naviculare
Eklemleri
Aşık kemiği(Talus)
Topuk kemiği(Calcaneus)
Os cuboideum
Birinci os cuneiforme(Medial)
İkinci os cuneiforme(İntermedial)
Üçüncü os cuneiforme(Lateral)

Os naviculare, ayaktaki kemiklerden biridir.