Origines

Origines (menşe:ler) , Cato tarafından yaşlılık döneminde kaleme alınmış, yedi kitaptan oluşan eser.

Yedi kitabın ilk üçünde Cato; Başta Roma olmak üzere dönemin İtalya'sının önde gelen şehirlerinin kuruluşunu anlatır.

Diğer 4 kitap ta ise Kartaca savaşlarını, dönemin güncel konularını ele alır. Son 4 kitabın origines ismiyle örtüşmeyen içeriği bu kitapların sonradan Cato'ya maledilmiş olabileceği hissini beraberinde getirmiştir.

Canlı, çalakalem bir üslupla örülü kitaplar, ırkların menşeileri konusunun dışında coğrafya, etnoğrafya, dönemin sosyal ve politik yaşamı, cato'nun kendi anı notları gibi başka konulardan da bahsetmektedir.

Cato'nun kitapları yazarken yazıtlardan, yerel söylencelerden ve Grekçe kaynaklardan faydalandığı sanılmaktadır. Eserden günümüze neredeyse hiçbir şey kalmamıştır.