Organik yün

Organik yün iplik, pestisit gibi kimyasallara maruz kalmamış ve insancıl, iyi çiftlik koşullarında yetişmiş koyunlardan elde edilen yündür. Organik Ticaret Birliği (OTA) Organik Yün Bilgilendirimi'nde nelerin organik yün kapsamına girip girmeyeceği hakkında detaylı bilgi verir.

OTA'nın yayınladığı "O'Mama Raporu"[1], "arazi yönetimi, çiftlik yönetimi, temizleme işlemleri, iplik süreçleri ve boyama süreçleri" gibi önemli faktörlerin, yün ipliğin organik sertifikalı olup olamayacağını belirleyen temel öğeler olduğunu söyler.

KaynakçaDüzenle