Order of Nine Angles

Order of Nine Angles (ONA; O9A), Birleşik Krallık'ta bulunan, ancak dünyanın çeşitli yerlerinde ilişkili gruplarla birlikte şeytani ve okült bir gruptur. 1960'larda kurulduğu iddia edilmektedir, 1980'lerin başında halk tarafından tanınacak kadar yükselerek Neo-Nazi ideolojilere ve aktivizme dikkat çekti.

Düzenin söylediğine göre, 1960'ların sonlarında Batı İngiltere'nin Galli Yürüyüşlerinde, daha önce bölgede bulunan gizli bir Hristiyanlık öncesi mezhebe katılmış bir kadın tarafından kuruldu. Aynı zamanda 1973'te gruba "Anton Long" adında bir adamın katıldığını ve daha sonra büyük usta olduğu söylenmektedir.