Opsonin

Opsonin niteliğine sahip maddelerin (İmmünglobulinler ve komplement cb3) antijenlerin fagosite edilebilmesi için onları fagositoza duyarlı hale getirmesidir. İmmünoglobulinler antijene "Fab" bölgesinden bağlanıp onları fagositoza duyarlı hale getirmiş olur. Fagositlerde immünoglobulinin "Fc" bölgesini tanıyan reseptörler bulunur, bu reseptörler vasıtasıyla fagosit antijeni tanır ve ona bağlanarak fagositoz gerçekleşir.[2][3]

KaynakçaDüzenle