Operakomik

Operakomik, diğer adı ile Opera-Buffa, güldürücü bir biçimde yazılan opera.